De Commissies van toezicht

Een klacht indienen

De wettelijke bepalingen op grond waarvan een gedetineerde een beslissing van de gevangenisdirecteur formeel kan betwisten, zijn nog niet van toepassing bij gebrek aan een koninklijk besluit tot uitvoering van de wet. Niettemin kan iedereen die betrokken is bij de detentie-omstandigheden van een naast familielid, een verzoek indienen bij de commissie van toezicht van de gevangenis waar de gedetineerde is opgesloten. Indien het antwoord van de commissie van toezicht niet bevredigend wordt bevonden, kan een verzoek worden ingediend bij de Centrale toezichtsraad, die de commissies van toezicht co├Ârdineert.